Podręczniki

Najlepsze podręczniki do nauki języka angielskiego

Programy i podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) ESL dają uczniom szansę na prawdziwą naukę języka angielskiego, jednocześnie uczestnicząc w zajęciach społecznych i kulturalnych w ich szkole lub społeczności. Większość programów ESL ma zwykle niewielkie rozmiary; dzieje się tak, aby uczniowie mogli otrzymać indywidualną uwagę swoich nauczycieli, którzy poświęcają swoją uwagę uczniom pojedynczo, aby móc im pomóc na bardziej osobistym poziomie.

Nauczyciel koncentruje się na różnych umiejętnościach językowych, w zależności od aktualnych umiejętności, zdolności, potrzeb i zainteresowań każdego ucznia. Umiejętności, które są nauczane, obejmują gramatykę, słuchanie, czytanie, słownictwo, rozumienie, pisanie i konwersacyjny język angielski.

Co to jest ESL?

ESL oznacza angielski jako drugi język, niektórzy mogą odnosić się do ESL jako EFL, co jest zasadniczo synonimem i oznacza angielski jako język obcy. Programy nauki języka angielskiego ESL i EFL są przeznaczone dla osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, którzy chcą poprawić swój angielski, na przykład w przypadku osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, których pierwszym językiem jest język inny niż angielski.

Bardzo często zdarza się, że ktoś uczy się języka angielskiego w ramach programu ESL, aby osiągnąć określony cel, taki jak przygotowanie się do studiów na określonej uczelni lub uniwersytecie. W takim przypadku studenci mogą nawet zdecydować się na intensywny program języka angielskiego, który oprócz umiejętności nauczanych w ramach programu ESL uczy akademickiego języka angielskiego. W rezultacie istnieje duże zapotrzebowanie na naukę języka angielskiego i rosnące zapotrzebowanie na zatrudnianie nauczycieli języka angielskiego.

Poszukaj podręcznika lub podręcznika, który przygotowuje uczniów do egzaminów

Istnieje wiele standardowych egzaminów, takich jak EIKEN i EIKEN Jr. (Japonia), Anglia Exams for Children (Anglia) i niezliczone inne testy oceniające znajomość języka angielskiego uczniów. Wielu rodziców postrzega testy jako dobry sposób na weryfikację postępów swoich dzieci, dlatego na wychowawców wywierana jest dodatkowa presja, aby przygotować uczniów do zdania standaryzowanych egzaminów.

Jeśli od twoich uczniów oczekuje się zdania różnych testów z języka angielskiego, najlepszym podręcznikiem ESL/EFL będzie taki, który obejmuje wszystkie powyższe punkty, jednocześnie dając uczniom narzędzia potrzebne do zdania standardowych testów.

Chociaż istnieje wiele różnych egzaminów, podstawowe zasady są takie same. Gdy uczniowie zdobędą podstawową wiedzę na temat popularnych czasowników, przymiotników, rzeczowników i gramatyki z pewnością siebie, aby zadawać i odpowiadać na pytania w języku angielskim, będą w stanie zdać prawie każdy ustandaryzowany test. Jeśli to możliwe, poszukaj podręcznika, który ma dobrą równowagę czasowników, przymiotników i gramatyki w połączeniu z zabawnymi ćwiczeniami, które przygotowują uczniów do zdania egzaminów.