Podręczniki

Podręczniki EFL/ESL do nauki języka angielskiego

Poszukaj podręczników z ćwiczeniami mówienia i słuchania

Wiele podręczników koncentruje się głównie na czytaniu i pisaniu, ale jeśli znajdziesz podręcznik EFL/ESL lub podręcznik z ćwiczeniami mówienia i słuchania, lekcje będą bardziej efektywne. Wiele arkuszy ćwiczeń znajdujących się w książkach zawiera na przykład ramki do mówienia lub sekcje pytań i odpowiedzi, w których uczniowie i nauczyciele mogą wspólnie ćwiczyć komunikację werbalną.

Nawet jeśli w podręczniku brakuje ćwiczeń polegających na mówieniu i słuchaniu, zawsze możesz wymyślić własne ćwiczenia do ćwiczenia na lekcjach, ale posiadanie tych ćwiczeń wbudowanych w podręcznik to ogromna oszczędność czasu, jeśli chodzi o planowanie lekcji.

Upewnij się, że struktura podręcznika jest prosta!

Uważaj na podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl, które składają się z wielu części, takich jak kombinacje podręczników i zeszytów ćwiczeń, lub dodatkowe elementy, takie jak książki o fonetyce, książki o pisaniu lub oddzielne czasopisma. Małe dzieci często są zdezorientowane, gdy w pracy domowej jest zbyt wiele części, i wiele cennego czasu nauczyciela zostanie stracone na wyjaśnianie procesu korzystania z różnych książek.

Jeśli to możliwe, poszukaj jednego podręcznika lub podręcznika, który zawiera wszystko dla każdego ćwiczenia na jednej stronie. Uczniowie będą mogli zrozumieć aktywność i zyskać więcej pewności siebie. Co więcej, jeśli książka ma wyrywane strony, możesz dać uczniom jedną stronę na każdą lekcję i trzymać ich książki w klasie. W ten sposób uczniowie nigdy nie zgubią, nie zapomną ani nie zniszczą swoich książek, co jest problematyczne zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.

Najlepsze są podręczniki oparte na powtarzaniu czynności

Często nauczyciele ESL / EFL mają ograniczony czas na nauczanie, a uczniowie mają ograniczone możliwości ćwiczenia języka angielskiego. Jeśli wybierzesz podręcznik, który powtarza serię ćwiczeń w całej książce, uczniowie szybko nauczą się tego procesu. Następnie będą mogli skupić się na treści arkusza roboczego, a nie na tym, jak go wykonać.

Szukaj książek z dużą ilością praktyki pisarskiej

Jeśli jest jedna rzecz, której dzieci potrzebują, to mnóstwo ćwiczeń pisania, aby rozwinąć koordynację ręka-oko i przyswoić kształty i formy angielskich liter. Wiele podręczników pomija ten ważny punkt i nie ma wystarczającej praktyki pisania.

Jednokrotne napisanie słowa „CAT” nie daje młodym uczniom EFL/ESL wystarczającej praktyki pisania. Zamiast tego szukaj podręczników zawierających proste, powtarzalne czynności pisemne wymagające mniejszego czytania ze zrozumieniem. Tego typu zajęcia pomagają uczniom budować pewność siebie w pisaniu po angielsku, zanim będą mogli czytać lub mówić po angielsku.

 

 

Podręczniki

Najlepsze podręczniki do nauki języka angielskiego

Programy i podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) ESL dają uczniom szansę na prawdziwą naukę języka angielskiego, jednocześnie uczestnicząc w zajęciach społecznych i kulturalnych w ich szkole lub społeczności. Większość programów ESL ma zwykle niewielkie rozmiary; dzieje się tak, aby uczniowie mogli otrzymać indywidualną uwagę swoich nauczycieli, którzy poświęcają swoją uwagę uczniom pojedynczo, aby móc im pomóc na bardziej osobistym poziomie.

Nauczyciel koncentruje się na różnych umiejętnościach językowych, w zależności od aktualnych umiejętności, zdolności, potrzeb i zainteresowań każdego ucznia. Umiejętności, które są nauczane, obejmują gramatykę, słuchanie, czytanie, słownictwo, rozumienie, pisanie i konwersacyjny język angielski.

Co to jest ESL?

ESL oznacza angielski jako drugi język, niektórzy mogą odnosić się do ESL jako EFL, co jest zasadniczo synonimem i oznacza angielski jako język obcy. Programy nauki języka angielskiego ESL i EFL są przeznaczone dla osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, którzy chcą poprawić swój angielski, na przykład w przypadku osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, których pierwszym językiem jest język inny niż angielski.

Bardzo często zdarza się, że ktoś uczy się języka angielskiego w ramach programu ESL, aby osiągnąć określony cel, taki jak przygotowanie się do studiów na określonej uczelni lub uniwersytecie. W takim przypadku studenci mogą nawet zdecydować się na intensywny program języka angielskiego, który oprócz umiejętności nauczanych w ramach programu ESL uczy akademickiego języka angielskiego. W rezultacie istnieje duże zapotrzebowanie na naukę języka angielskiego i rosnące zapotrzebowanie na zatrudnianie nauczycieli języka angielskiego.

Poszukaj podręcznika lub podręcznika, który przygotowuje uczniów do egzaminów

Istnieje wiele standardowych egzaminów, takich jak EIKEN i EIKEN Jr. (Japonia), Anglia Exams for Children (Anglia) i niezliczone inne testy oceniające znajomość języka angielskiego uczniów. Wielu rodziców postrzega testy jako dobry sposób na weryfikację postępów swoich dzieci, dlatego na wychowawców wywierana jest dodatkowa presja, aby przygotować uczniów do zdania standaryzowanych egzaminów.

Jeśli od twoich uczniów oczekuje się zdania różnych testów z języka angielskiego, najlepszym podręcznikiem ESL/EFL będzie taki, który obejmuje wszystkie powyższe punkty, jednocześnie dając uczniom narzędzia potrzebne do zdania standardowych testów.

Chociaż istnieje wiele różnych egzaminów, podstawowe zasady są takie same. Gdy uczniowie zdobędą podstawową wiedzę na temat popularnych czasowników, przymiotników, rzeczowników i gramatyki z pewnością siebie, aby zadawać i odpowiadać na pytania w języku angielskim, będą w stanie zdać prawie każdy ustandaryzowany test. Jeśli to możliwe, poszukaj podręcznika, który ma dobrą równowagę czasowników, przymiotników i gramatyki w połączeniu z zabawnymi ćwiczeniami, które przygotowują uczniów do zdania egzaminów.